Ulla-Maija Nikula: Miten estää ikääntyneisiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta ja kaltoinkohtelu?

Ikääntyneiden määrä kasvaa. Suurimman osan hyvinvointi on turvattu omaisten, läheisten ja ammattilaisten turvin. Moni elää kuitenkin yksin tai läheisen antaman avun sekä kotiin tuodun palvelun turvin. Kaikkien kohdalla hyvä elämä ei toteudu. Ikääntyneiden kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta on monisäikeinen ongelma. Pahimmillaan se vaarantaa hyvän ja arvokkaan elämän. Ilmiöllä on useita ilmenemismuotoja, kuten fyysinen, psyykkinen tai taloudellinen väkivalta. Tilanteisiin on usein vaikea löytää tukea ja apua. Kysymys on myös häpeästä sen sanoittamisen vaikeudesta, sillä usein henkilö johon kaltoinkohtelu kohdistuu, on riippuvainen väärin kohtelevasta läheisestään. Puuttuminen vaatii rohkeutta niin läheisiltä, kun ammattilaisiltakin. On meidän jokaisen vastuulla havainnoida ja reagoida huomatessamme, että hauraan ja haavoittuvan, toimintakyvyiltään heikentyneen lähimmäisemme elämässä kaikki ei ole hyvin.

Kun lähisuhdeväkivaltaa ja kaltoinkohtelua on tapahtunut

Mikäli koet itse tai huomaat lähipiirissäsi ikääntyneisiin kohdistuvaa lähisuhdeväkivaltaa tai muuta kaltoinkohtelua, ota rohkeasti yhteyttä viranomaisiin. Poliisi, sosiaali- ja terveysalan toimijat, seurakunta sekä useat järjestöt tukevat näissä tilanteissa ja suunnittelevat yhteistyössä tukitoimet asioiden ratkaisemiseksi.

Toipuminen

Kaltoinkohtelusta ja lähisuhdeväkivallasta toipuminen vie aikaa vaatien luottamuksellista suhdetta. Tukityö, kannatteleva työote ja ryhmätoiminnat ovat tärkeitä toipumisen tiellä. Elämään tulee iloa toisia tavatessa. Tulee toivoa, jota jokainen tarvitsee. Toipumisessa tukevat seurakuntien ja muiden yhteisöjen vertaistukitoiminnat.

Fingerroosin säätiön koordinoimassa Pelosta pois -hankkeessa kehitetään yhteistyössä Turun kaupungin Vanhuspalvelujen kanssa ikääntyneiden kaltoinkohteluun ilmoitusmenettelyä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Hankkeen tavoitteena on varhainen ongelmiin puuttuminen. Hankkeen tuottama toimintamalli on helposti siirrettävissä eri paikkakunnille. Hanketta rahoittaa Oikeusministeriö.


Ei kommentteja kirjoitukseen "Ulla-Maija Nikula: Miten estää ikääntyneisiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta ja kaltoinkohtelu?"


    Kommentoi tätä blogikirjoitusta