Raimo Löfstedt: Pelastustoimi osana hyvinvointialuetta

Viime viikkoina aluevaalien lähestyessä on keskusteltu vilkkaasti hyvinvointialueelle siirtyvien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja hyvä niin, sillä edellä mainitut palvelut ovat tärkeitä koskettaen meitä kaikkia.

Sen sijaan kovinkaan paljon palstatilaa ei ole saanut pelastustoimi, minkä järjestämisvastuu siirtyy myös kunnilta hyvinvointialueelle. Tosin pelastustoimessa muutos ei tule olemaan suuri, sillä alueen kunnat siirtyivät jo vuonna 2004 alueelliseen Turun isännöimään Varsinais-Suomen pelastuslaitokseen.

Huolta aiheuttanee jatkossa muun muassa se, miten pelastustoimen rahoitus tulee kohdistumaan. Nyt toiminnan on rahoittanut kunnat ja jatkossa rahoitus tulee valtiolta, oma rahoitusosuus sotelle ja pelastustoimelle omansa. Hyvinvointialue kuitenkin päättää miten rahat jaetaan, eli periaatteessa aluevaltuusto voi siirtää varoja palvelujen välillä lain sallimissa puitteissa. Nyt pitää turvata, että näin ei tule käymään.

Pelastustoimi jos mikä, pitää olla lähellä ihmistä. Tiedämme, että odottavan aika on pitkää silloin kun hätä on suuri, minuutitkin tuntuvat ikuisuudelta. Meillä Varsinais-Suomessa ja myös Vakka-Suomessa on onneksi kattava paloasemaverkosto ja sellaisena sen on pysyttäväkin.

Esimerkiksi Uudessakaupungissa on suuria teollisuuslaitoksia, jotka luovat tarpeen sille, että täällä on oikein resursoitu ja koulutettu vakituinen pelastushenkilöstö. Sitä tukemaan tarvitaan sopimuspalokunnat eli VPK:t, mitkä ovat keskeisessä asemassa esimerkiksi pienemmissä kunnissa ja kehystaajamissa, missä ne hyvin usein ovat ensimmäisenä paikalla kun apua tarvitaan.

Lisäksi sopimuspalokunnat tekevät arvokasta työtä isommissa onnettomuuksissa tukemalla ja täydentämällä vakituista henkilöstöä. Ei pidä myöskään unohtaa VPK:n roolia nuorisotyöntekijänä. Nyt on pidettävä huolta siitä, että VPK:ien toimintaedellytykset turvataan ja mietitään keinoja miten nuoret saadaan kiinnostumaan tästä hienosta ja hyödyllisestä harrastuksesta. Ilman tätä vapaaehtoistyötä pelastustoimi tulisi olemaan vaikeuksissa.

Työssäni poliisina kävin samoilla tehtävillä pelastustoimen kanssa ja näin mitä toiminta hädän hetkellä on. Näitä tehtäviä ei voi hoitaa etänä.

Pidetään siis huoli, että pelastustoimi ei jää soten jalkoihin ja nykyinen palvelutaso säilyy.

Raimo Löfstedt
Aluevaaliehdokas (kok)


Ei kommentteja kirjoitukseen "Raimo Löfstedt: Pelastustoimi osana hyvinvointialuetta"


    Kommentoi tätä blogikirjoitusta