Timo A. Järvinen: Uusikaupunki – Yhteisten asioiden hoitoa kanteluin, kantein ja rikosilmoituksin

Timo A. Järvinen

Luimme paikallislehdestä lauantaina, että kaupunginhallituksen demarijäsenet sekä vasemmistoliiton edustaja ovat tehneet kaupunginhallituksen puheenjohtajasta hallintokantelun. Juttu oli saanut sijansa jo oikein etusivulla. Mistä tässä on kysymys?

Taustalla lyhyesti sanoen on se, että Novidaan vahvasti sidoksissa oleva valtuutettu ja hallituksen jäsen Merja Koski on saanut aikaan omissa joukoissaan mielenlaadun, jonka mukaisesti Uudenkaupungin tulisi irtautua Lounais-Suomen Koulutuskuntayhtymästä (LSKKY) ja siirtää kyseisen toisen asteen oppilaitoksen toiminnat Winnovan huomaan. Asiasta on hallituksessa äänestetty, ja äänestyspäätöksin ainoastaan Winnova-vaihtoehto päätetty selvittää. Selvitystä varten nimettiin ohjausryhmä kaupunginjohtajan tueksi, jotta valmistelu tapahtuisi riittävällä laadulla.

Jostain tuntemattomasta syystä kaupunginjohtajan pirtaan ei sopinut valmistella asiaa yhdessä sovituin tavoin. Sen sijaan kaupunginjohtaja toi hallituksen kokoukseen esityksen, jonka mukaan hallituksen olisi tullut sopia aiesopimus Winnovan kanssa. Lyhyesti voi sanoa, että kaikki asiaa koskevat keskeiset toiminnalliset, taloudelliset ja hallinnolliset asiat olivat selvittämättä. Kaupunginjohtaja vei syyskuun lopun hallitukseen kyseisen asian, vaikka listaa tehtäessä hallituksen puheenjohtaja ilmoitti, että asiaa ei tule viedä päätettäväksi ennen, kuin valmistelu on asiallisesti tehty.

Kokouksessa hallituksen puheenjohtaja veti kyseisen asian pois listalta vedoten juuri edellä todettuun valmistelun keskeneräisyyteen. Hallituksen puheenjohtajan menettely on kieltämättä epätavanomainen, mutta perin epätavallista on sekin, että kaupunginjohtaja väkisin tuo kokoukseen keskeneräisiä asioita, joiden valmistelua ei ole hoidettu yhteisesti sovitulla, eikä edes kuntalain edellyttämällä tavalla.

Paikallislehti uutisoi asian siten, että puheenjohtaja käytti veto – oikeuttaan. Termi on väärä ja johtaa täysin harhaan, sillä veto –oikeuden käyttö johtaa päätöksen syntymättömyyteen, mutta kaupunginhallituksen puheenjohtajan menettely johtaa siihen, että asia valmistellaan kunnolla ennen kuin se tuodaan päätettäväksi.

Tästä menettelystä edellä mainitut valtuutetut tekivät hallintokantelun. Kantelun normatiivinen tausta on epäselvä, mutta kyse lienee siitä, että sen paremmin hallintosääntö kuin kuntalaki ei tunne tällaista menettelyä. Onko kyse tällöin lainvastaisuudesta, jää nähtäväksi.

Voi sanoa, että oikeusjärjestyksemme koostuu kahdenlaisista oikeussäännöistä; säännöksistä, jotka koskevat menettelytapoja ja säännöksistä, joissa säädellään itse asiaa aineellisoikeudellisesti, kuten juristit tapaavat sanoa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan menettely näyttää olevan närästyksen kohde. Sen sijaan valitettavan huonolle pohdinnalle jäi se, että tällä menettelyllä puheenjohtaja halusi varmistaa laadukkaan valmistelun ennen kuin asia tuodaan päätettäväksi. On erittäin suurten kysymysmerkkien alla se, miksi kaupunginjohtajan pirtaan ei sopinut laadukas valmistelu tai se, miksi osalle hallituksen jäsenistä menettelytapa nousi selvästi itse asiaa tärkeämpään rooliin.

Joku voisi sanoa, että aivan sama. Niinpä. Mutta näin ei ole. Kysymys on erittäin merkittävästä asiasta eli toisen asteen koulutuksen laadukkaasta järjestämisestä kaupungissamme. Kukaan ei ole väittänyt, että LSKKY:n kanssa ei olisi saavutettu laadukkaita oppimistuloksia tai että yhteistyössä olisi erityisiä taloudellisia haasteita. Pitää olla erityisen hyvät syyt sille, että tällainen koulutusklusteri laitetaan vaakalaudalle. Ainakaan paikallisen yksikön johtajan ja koko organisaation johtajan huono keskinäinen henkilökemia ei voi kelvata syyksi.

Nykyinen tarkastuslautakunta on kokouksissaan keskustellut asioiden valmistelun laadusta. Laadukas valmistelu on avaintekijä, jos halutaan saada laadukkaita päätöksiä. Kun lukee aiemman tarkastuslautakunnan arviointikertomuksia (2009-2012) niin huomaa, että laadukkaan valmistelun puutteisiin on kaupungissamme kiinnitetty huomiota jo useita vuosia.

Onko organisaatiossamme jokin perustavaa laatua oleva vika, kun sama ongelma jatkuu vaikka keskeiset virkamiehet ovat vaihtuneet?

On mahdollista, että hallintokantelu johtaa moitteisiin kaupunginhallituksen puheenjohtajaa kohtaan. Tai sitten ei. Surullista on se, että tällaisella toiminnalla hämärretään itse asian merkitystä ja siirretään katse seikkoihin, jotka ovat lopputulosta ajatellen toisarvoisia. Vasemmiston edustaja perustelee kanteluun lähtemistä sillä, että lakia on noudatettava. Aivan niin, mutta kyllä kokeneilta poliitikoilta voisi odottaa ymmärrystä, joissa nähdään metsä puilta.

En missään tapauksessa sano, etteikö lain suomiin mahdollisuuksin saisi tarttua. Totta kai saa. Surullista on sen sijaan se, että tässä kaupungissa on kanteluiden, rikosilmoitusten ja kiusaamisasioiden historia. Missä on puhumisen ja asioiden selvittämisen kulttuuri?

Minulla on 16. vuosi menossa asianajajana ja nimenomaan oikeudenkäyntijuristina. On helppo havaita, että merkittävä osa siviiliriidoista johtuvat taustaltaan muusta kuin juridisesta ongelmasta. Kun toisen kantaa ei kunnioiteta, eikä edes olla halukkaita sitä kuulemaan, syntyy kommunikaatio-ongelma. Ja sille kommunikaatio-ongelmalle pyritään löytämään sopiva juridinen viitekehys ja päädytään käräjille. Ja vaikka leipäni tulee oikeudenkäynneistä on sanottava, että kun juttu päätyy käräjille, molemmat osapuolet jo tavallaan hävinneet juttunsa.

Kaupunginvaltuustossa ja hallituksessa on tavallisia ihmisiä. Tavalliselle ihmiselle tulisi olla tavallista, että asioista puhutaan avoimesti ja edestäpäin. Se sopii myös politiikan tekoon. Kovin paljon eivät poliitikot omalla nimellään edestäpäin puhu, eivätkä avoimesti. Ennen pitkää sen tavan on muututtava.

Hallitus saa ennen pitkää käsittelyynsä Novidaa koskevan asian uudelleen. Esittely toivon mukaan tulee perustumaan objektiiviseen harkintaan ja laadukkaaseen esivalmisteluun. Päätös on sitten oma lukunsa. Mutta hallintokanteluilla tämän kaupungin asioita ei rakenneta. Demaripoliitikot ja vasemmiston edustaja saivat lauantailehden julkisuuden, mutta riippumatta hallintokantelun lopputuloksesta, sen osalta ei tule olemaan muita kuin häviäjiä.


16 kommenttia kirjoitukseen "Timo A. Järvinen: Uusikaupunki - Yhteisten asioiden hoitoa kanteluin, kantein ja rikosilmoituksin"

 • Maija Junkola-Lehtonen
  12.10.2014 (20:39)
  Vastaa

  Asian osallisena laitan kommentin. Timo, osuit asian ytimeen. Tavalliset ihmiset hoitavat tavallisten ihmisten asioita vaaleilla valittuna. Päätöksenteko perustuu valmisteluun ja moni meistä on vaatinut aiemminkin hyvää valmistelua, jotta tiedämme, mihin tehty päätös perustuu. Hyvinkin valmistellun asian päättäminen voi olla vaikeaa, mikäli ryhmän näkemys ja oma näkemys eivät kohtaa. Koen, että oma vahvuuteni on asialähtöinen lähestyminen asioihin. Henkilökohtaiset sidokseni kuntapoliitikkona ovat kovin vähäiset, eikä henkilökohtainen etu mene missään päätöksessä yleisen edun edelle.
  Minusta kantelu AVIin on aika lapsellinen – minä saatan saada huomautuksen – ennen huomautusta asia on jo todennäköisesti käsitelty kaupunginhallituksessa. Vähän niinkuin hiekkalaatikulla: ” äiti, Timo heitti hiekkaa silmille”. Kertoo paljon meistä päätöksentekijöistä, joille itse asia taitaa silloin tällöin unohtua. Potliitikkoja syytetään pelaamisesta. Ja peliähän tämä näyttää olevan. Katsotaan kenelle jää Musta Pekka?

 • -Juha A.-
  12.10.2014 (20:39)
  Vastaa

  Olipas juonikkaasti muotoiltu lause: ”…on saanut aikaan omissa joukoissaan mielenlaadun, jonka mukaisesti …”.
  No. Aivan. Sen kokemuksen valossa, mitä itse olen nähnyt Mörnessä kh:n pöytää ja sen ympärillä olevia, niin aika-ajoin sen reunuksilla oleva joukko on äitynyt varsinaiseksi kunnan poliittiseksi tuomioistumeksi.

  Ajan puutteen vuoksi en lähde antamaan esimerkkejä istuimen päätöksistä -ne, kutka näitä kun.pol- asioita jaksavat seurata, tietävät kyllä tapauksia. Lopputuloksen niistä ehdin toki nopeasti mainita: suurin osa niistä on jäänyt torsoksi etenkin viime valtuustokaudella kuten epäilen M J-L:sen ”vetostakin” tehdylle kanteelle käyvän. Sivullisen- tosin kohtalaisesti kun.pol peliä tuntevana- kun on helppoa nyt ennustaa.

  Olikos muuten tuossa pöydän ympärillä vielä -kantelun tehneiden joukossa-.vielä hallituksen kokouksissa puheoikeutta käyttävä valtuuston puheenjohtajakin?

  Jo vain. Mikäs teillä on tässä viiteoireyhtymässä yhteisiä asioita hoidellessa. Ennustan tähän autuaaksi lopuksi hankalia poliittisia vääntöjä Uuteenkaupunkiin. Väitän, että nyt tämä ”veto viritteinen kanne” eskaloituu. Temppu tempusta, sano.

 • TimoAJ
  12.10.2014 (20:54)
  Vastaa

  Juha. Jos viittaat että Kokoomus lähtisi silmä silmästä hammas hampaasta -tielle, niin ei niin kauan kuin meidän ryhmä on Kokoomuksen ryhmä.

  • -Juha A.-
   13.10.2014 (10:02)
   Vastaa

   Juu ja en. Totean vaan, että 16 v valtuutettuna opetti avaamaan silmät. Siihen aikaan mahtui useita tutkintapyyntöjä, välien selvittelyjä eri ryhmien ja ihmisten välillä, kh:n erottamisia, nurkkien valtaamisia, luottamusmiespaikkojen rohmuamisia, selän takana vehkeilyä. Eli kun.pol. peliä.

   Muutamat päättäjät ovat edelleen päättäjinä- pelaamassa kun.pol peli siinä samalla kentällä. Ja, edelleen näyttää nokkapokka jatkuvan. Miksiköhän? Jos edelleen ennustan, niin kun.pol peli taitaa vaan kärjistyä. Syinä yleinen talouden tila, väestön ikääntyminen, työmarkkinoiden murros ja näiden em. yhteensaattaminen. Tällä pelikentellä on koko ajan jokin hässäkkä avoimena. Kun yksi asia saadaan näennäisesti kuntoon, niin toinen on jo laukeamassa syliin.

   Ukissa olemme tien päässä (maantieteellisesti), olemme jo nyt maan top-kolmanneksessa kuntaverottajana, väestön rakenteemme on Suomi-mittakaavassa todella haasteellinen.

   No siinä noita. Pelikenttää riittää jos joku vaan jaksaisi pelata. Tuntuu vaan siltä, että päättäjien keskuudessa valitsee yleinen laiskuus- muutamat vievät isoja ryhmiä. Hännät heiluttelevat koiria. Vai?
   Näin Timo. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Ai niin. Kirjoitukseksi oli muuten hyvä ja luotaava.

 • Raimo L
  12.10.2014 (22:01)
  Vastaa

  Hyvin kiteytetty alustus. En myöskään voi osaltani olla ihmettelemättä tapaa, millä tätä koulutuskunta-asiaa on viety eteenpäin. Käsittämätöntä oli sopimuksen tuonti hallitukseen ilman ohjausryhmän lausuntoa koulutuskuntayhtymän vaihdoksen taloudellisista vaikutuksista, olkoonkin sitten vain aiesopimus. Ketä tämä asian väenväkisin kiireellä eteenpäin vieminen palvelee? Tuskin ainakaan uusikaupunkilaisia.

 • Maija Junkola-Lehtonen
  12.10.2014 (22:22)
  Vastaa

  Sen verran vielä asiastakin, että kaikki lähti koulutuskuntayhtymän hallintomallin muutoksesta. Olen samaa mieltä siitä, että hallintomallin muutos ei ole hyvä, mutta onko se syy lähteä koulutuskuntayhtymästä? Pitäisikö asiaan pyrkiä vaikuttamaan? Siellä ollaan menossa vastaavaan hallinnon keskittämiseen, mikä Tyksissäkin on menossa. Suunnitelmien mukaan aluesairaalat eivät jatkossa enää ole erillisiä tulosyksikköjä ja kuten eilisessä Turun Sanomassa Loimaan Sairaalaan johtava lääkäri totesi, olennaista on toiminnallisen ja taloudellisen vastuun linkitys. Häviääkö se näiden uudistusten myötä?

 • Mauri Kontu
  13.10.2014 (07:52)
  Vastaa

  Timon analyysi on johdonmukainen. Itse selvityryhmän jäsenenä lähetin jäsenille, myös kaupunginjohtajalle, sähköisesti pyynnön että asiaa ei ole riittävästi valmisteltu eikä sitä voida viedä tuoda hallitukseen. Mutta valitettavasti kaupunginjohtaja toimi toisin. Ja siksi puheenjohtaja veti asian pois listalta , mitä menettelyä itsekin kannatin asioiden puuttelisen valmistelun johdosta.
  Esimerkkinä vain että ei oltu lainkaan selvitetty muutoksen taloudellisia vaikutuksia kaupungille.
  Voisi ilmeisesti myös käydä niin, jos LSKK:n kanssa ei asoista päästä yksimielisyyteen, he voisivat jatkaa koulutustarjontaa myös Uudessakaupungissa. Ja jos näin olisi, niin täydellinen soppa on keitetty. Muistaen vielä että uusi toisenasteen koulutusta ohjaava laki on valmistelussa ja sen tavoitteita ei vielä tiedetä. Se tulee voimaan 2017. Itse olen ehdottanut että odotamme uutta lain tulkintaa ja sitten teemme johtopäätöksemme.

 • Algoht Niska
  13.10.2014 (10:47)
  Vastaa

  Hyvä valmistelu ei ole puoluepolitiikkaa.
  Kysymys kuuluu:keneltä on pois hyvä valmistelu?

 • TimoAJ
  13.10.2014 (10:59)
  Vastaa

  Niska: vissiin niiltä kenellä ei ole puhtaat jauhot pussissa?

 • Merja Koski
  13.10.2014 (20:24)
  Vastaa

  Järvisen johdantokirjoitus ja sen kommentoinnit osoittavat kovin selvästi, että tietoa todellakin on liian vähän. Olen kutsunut Mauri Kontun Novidaan kuulemaan faktoja, jotka ehkä auttavat paremmin ymmärtämään mistä nyt on kyse. Tosin hän ei ole kutsua ottanut vastaan. Sama kutsu koskee niin Järvistä kuin kommentoijia. Toki pääasia on, että päättäjät saavat tarvitsemansa tiedon, mutta voisi näissä blogikirjoituksissakin olla asiallinen pohja sen jälkeen, kun olisi rohkeutta kuulla kaikkia osapuolia. Olen kyllä sitä mieltä, että aikamoinen tietopaketti on kahteen kertaan tarjottu hallituksen jäsenille ja tuo paketti on käsittänyt myös nuo taloudelliset tosiasiat.

  Minä en ohjaile mielenlaatuja, miksi ihmeessä sellaista tekisin??? Tavoittelen tosiasioihin pohjautuvaa keskustelua ja päätöksentekoa. Ennenkaikkea toisen asteen ammatillisen koulutuksen säilymistä ja kehittämismahdollisuuksia Vakka-Suomen alueella!! Olen jäävi osallistumaan kyseisen asian päätöksentekoon, mutta 26 vuoden kokemusta ammatillisen koulutuksen tehtävissä saattaisi kannattaa hyödyntää. Sen jälkeen sitten on helpompi muodostaa oma kanta asioihin.

  Soitto vain puh. 050-568 6248 ja sovitaan tapaaminen.

  • TimoAJ
   13.10.2014 (23:02)
   Vastaa

   Kiitos Merja, kun otat osaa keskusteluun. Totean, että vaikka kirjoitukseni sinänsä käsitteli Novidaa, se ei ollut kirjoitukseni ydin. Selvyydeksi totean, että ydin on asiassa tehdyn valmistelun heikko taso – joka sinänsä tunnutaan allekirjoitettavan tässä – ja samaan aikaan tullut erikoinen valmistelijan/esittelijän halu saada keskeneräinen asia listalle. Kaikkien – myös Winnova myönteisten – oikeusturvan kannalta on oikein, että asia palautui valmisteluun. Ja näissä oloissa pidän surullisen oireellisena tehtyä kantelua, mutta se on luonnollisesti jokaisen oma asia miten erilaisiin asioihin haluaa reagoida.

   Toivon, että hallituksessa on malttia tehdä niin hyvä esitys, että se tarjoaa asiallisen pohjan päätöksenteolla. Ottaen huomioon tämän päivän kalvosulkeiset Vaissilta, niin tämä asia ansaitsisi myös valtuuston oman seminaarin ilman päätöksentekoelementtiä.

 • -Juha A.-
  13.10.2014 (22:24)
  Vastaa

  Jos jotain taloudellista osiota (Novida-Winnova-LSKKY) on esitelty kh:lle, niin miksi sitä ei näy kh:n pöytäkirjoissa. Joten julkisuuteen vaan em. taloustiedot jos niitä on. Mikä sen estää, kun kyse on veronmaksajain omistamasta asiakokonaisuudesta?

 • kommentoija
  14.10.2014 (11:42)
  Vastaa

  Onhan tää. Se ketä ei voi jäävinä itse osallistua päätäntään tekee kaikkein eniten töitä taustalla mutta myös muiden edessä. Aika vekkulia vai mitä.

 • Euripides
  14.10.2014 (19:20)
  Vastaa

  Koskelta sujuva kommentti, mutta kuten todettiin, ei itse asiasta. Lienee kaikille selvää, että keskeneräistä asiaa joudutettiin kyseenalaisella tavalla. Länsirannikolla on lähekkäin kaksi kaupunkia – toivottavasti myös kaksi kaupunginjohtajaa ?
  Entä tämä hallintovalitus. Petyin syvästi, että siinä oli Harto Forssin nimi. Sen sijan ei ollut yllätys, että jäävi (turhankin innokas) Novidan rehtori oli siihen puumerkkinsä jättänyt. ”Sormenjälkiä” on joka puolella tätäkin asiaa.

 • Merja Koski
  14.10.2014 (19:46)
  Vastaa

  Vekkulille kommentoijalle: Olen todellakin jäävännyt itseni Novida-asiaa liittyvästä päätöksenteosta. Hallintokantelu tehtiin menettelystä, ei asiasta. Eikä jääviys päätöksenteosta todellakaan tarkoita sitä, etten saisi missään enkä kenenkään kanssa puhua Novidan tulevaisuudesta. Ja Euripidekselle vielä: pohjoisessa sijaitsevan naapurin kaupunginjohtaja on todellakin aikaansaapa mies, mutta älä nyt häntäkään sentään yliarvioi.

 • Anna Burana
  16.10.2014 (17:07)
  Vastaa

  Uusikaupunki ei tiedä mitä haluaa. V-S ammattioppilaitos->Novida->LSKKY->? Miksi kumppaniehdokkaat vähenevät. Jo sote-yhteistyön kannalta olisi suotavaa kyetä yhteistyöhön Varsinais-Suomen suuntaan, ei rikkomaan sitä!

  Mikä selittää sen, että kuntayhtymän, jonka luomisen kärkenä toimi Novidan rehtori, väitetään kaikessa olevan vähemmän kuin edeltäjänsä? Kolmessa vuodessa kuitenkin paloi veronmaksajien rahaa puolitoista miljoonaa OPH:n tukia! Melkoinen johtamisen ongelma, -ja tekijöidensä työnäyte.

  Työn alla oleva organisaatiouudistus on askel siihen suuntaa, mihin valtiovalta rahoittamaansa toimintaa ohjaa. Sekin voidaan vesittää ja saada aikaiseksi kaaos, joka jatkaa Novidassa jo pari vuotta jatkunutta epänormaalia tilaa.


Kommentoi tätä blogikirjoitusta