Seppo Nikula: Terveisiä katsomosta, osa 2

Toin yli kaksi kuukautta sitten (US 21.3.2020) esille huoleni demokratian kaventamisesta Uudenkaupungin kunnallisessa päätöksenteossa. Vastaukseksi sain rajuja hyökkäyksiä muutamalta keskeiseltä luottamushenkilöltä virkamiesten pysyteltyä asiassa hiljaa. Samanlaisen palautteen uhallakin jatkan mielestäni perustavaa laatua olevien epäkohtien esille ottamista seuraavassa.

Kaupungin tilinpäätös on perinteisesti valmistunut lautakuntien myötävaikutuksella niiden ottaessa kantaa oman toimialansa toiminnallisiin ja taloudellisiin tuloksiin ennen kaupunginhallituskäsittelyä. Kuluvana vuonna tilinpäätösasiakirja tuotiin lautakuntiin vasta, kun kaupunginhallitus oli sen jo käsitellyt ja allekirjoittanut sekä lähettänyt tilintarkastajille lausuntoa varten. Muutokset eivät siis olleet lautakunnissa enää mahdollisia! Ensi maanantaina valtuusto käsittelee siis tilinpäätöksen, missä on poikkeuksellisesti ainoastaan virkamiesten näkemykset palvelukeskusten toiminnasta ja tuloksista. Tilinpäätös ei yleensä intohimoja herätä, mutta asiakirjana se on jopa talousarviota tärkeämpi; päätetäänhän sen perusteella mm. vastuuvapaudesta kaupungin tilivelvollisille.

Kaupunginhallitus muutti virkojen ja työsuhteiden täyttölupaprosessia kokouksessaan 23.3.2020 perusteen ollessa – virheellisesti tulkittuna – valmiuslaissa. Lautakunnat ohitetaan täyttölupa-asioissa tämän myötä täysin. Johtava viranhaltija tekee esityksen hallitukselle ilman, että lautakunnalla olisi osaa tai arpaa tähän. Alun perin ja normaalitilanteessa lautakunnat ovat päättäneet em. positioiden täytöstä itsenäisesti varsinkin silloin, kun ne perustuvat valtuuston hyväksymään talousarvioon. Pandemiasta huolimatta lautakunnat ovat kokoontuneet maalis-huhtikuun vaihteesta alkaen taas normaalitahdissa ja päätösvaltaisina, mutta em. poikkeusjärjestely näyttää pysyvän voimassa. Eipä siis tähänkään asiaan lautakuntia toistaiseksi tarvita!

Koronapandemian takia kaupunginhallitus käynnisti lomautusneuvottelut huhtikuun puolivälissä. Lautakunnille ei annettu tietoa neuvottelujen laajuudesta tai ulottuvuudesta niiden toimialaan, vaikka ne vastaavat alueensa toiminnasta kokonaisuudessaan. Jonkinlainen lausuntopyyntö tai edes epävirallinen väliraportti neuvotteluista olisi aikanaan ollut todella paikallaan. Nyt on yt-neuvottelut käyty ja päätökset tehty, mutta lautakunnissa ei ilmeisesti juurikaan tiedetä niiden omien toimialojen lomautusten määriä.

Uudessakaupungissa on lisäksi vakiintunut erikoinen toimintatapa, missä virkamiehet käynnistävät erilaisia hankkeita esim. kymmenien tuhansien hintaisilla suunnitteluprosesseilla tarjouspyyntöineen ilman, että asiakokonaisuudesta vastuussa oleva päättäjätaho tietää tuon taivaallista siitä. Tämä perustunee väärän tulkintaan, jonka mukaan virkamies voisi hyväksymisrajojensa puitteissa tehdä mitä tahansa hyväksi katsoo, valtuuston tai hallituksen linjauksista huolimatta. Näin päättäjät ajetaan puun ja kuoren väliin itse hankkeesta päätettäessä: jos vastustat, suunnittelurahat menevät hukkaan ja asia on sitä paitsi jo julkisuudessa esitelty ja yhteistyötahoille luvattu. En ota tässä kantaa hankkeiden ”hyvyyteen” vaan siihen, että niitä synnytetään hyväksytyn talousarvion ja toimintasuunnitelmien ulkopuolelta.

Olen erittäin pettynyt demokratian taantumukseen Uudessakaupungissa, mistä kyllä tällä hetkellä vastaavat niin johtavat virkamiehet kuin poliittinen johtomme. Mistä saamme tulevaisuudessa uusia päättäjiä, kun päätösvalta viedään luottamuselimiltä merkittäviltä osin pois? Pitäisikö muidenkin kuin minun alkaa olla huolissaan?

Seppo Nikula
Kokoomus Uusikaupunki


2 kommenttia kirjoitukseen "Seppo Nikula: Terveisiä katsomosta, osa 2"

 • Raimo L
  6.6.2020 (14:30)
  Vastaa

  Lautakuntien tehtävänä on valmistella asioita kh:lle. Kh:n jäsenenä henkilökohtaisesti toivoisin päätettävänä olevissa asioissa päätöksenteon pohjaksi laajan kuntaisnäkökulman, mitä lautakunnat edustaa. En voi olla Sepon kanssa eri mieltä lautakuntien roolista.

  • Seppo Nikula
   6.6.2020 (15:58)
   Vastaa

   Lautakunnilla on enimmäkseen kuitenkin itsenäistä päätösvaltaa toimialallaan. Toki kaupunginvaltuusto antaa raamit mm. talousarvion muodossa niille ja toimialat ylittävät asiat kuuluvat sitten kaupunginhallitukselle. Lautakuntatyön pitäisi muiden toimielinten tavoin kehittyä strategiseen suuntaan, mutta tässä sekä viranhaltijat että lautakunnat itse ovat olleet laiskoja. Kehittymisen ja kehittämisen halut puuttuvat pahaenteisesti. Jos tai kun soteuudistus tulee vielä voimaan vieden kuntien toimintavolyymista yli puolet, mitä jääkään jäljelle. Kunnallinen itsehallinto ja lähidemokratia ovat typistyneinäkin liian arvokkaita asioita pois heitettäväksi.


Kommentoi tätä blogikirjoitusta