Lautakunnat 2013-2016

Keskusvaalilautakunta

Hento Matti (vpj)

Opetus- ja kasvatuslautakunta

Maikola Eija (pj) (Arvonen Teemu), Ahtiainen Jussi (Kutila Johanna)

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta

Lalla Sauli (Myller Marko) ja Suves Tarja (Lehtonen Anna-Leena)

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Arvonen Teemu, Lalla Sauli, Suves Tarja ja Vuorio Anneli

Sosiaalilautakunta

Arvonen Teemu (Haapala Tero), Nikula Ulla-Maija (Marsela Merja) ja Tuomainen Marja (Löfstedt Raimo)

Tarkastuslautakunta

Järvinen Timo (pj) (Kangas Tarmo)

Tekninen lautakunta

Löfstedt Raimo (vpj) (Maikola Eija) ja Kutila Johanna (Siivonen Ilkka)

Valtuuston vaalilautakunta

Eija Maikola (pj)

Ympäristö- ja lupalautakunta

Siivonen Ilkka (Hakala Jukka), Österman Elina (Kuisma Sirpa) ja (Jäntti Merikki)

Terveyslautakunta

Marja Tuomainen (Vaurio Jukka) ja (Haapala Tero)

Ympäristöterveydenhuollon lautakunta

Virtanen Lasse (pj) (Österman Elina)