Raimo Löfstedt: Pohdintaa U:gin tulevan vuoden haasteista

Alla 10.12.2018 valtuustossa pitämäni Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro:

Hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut läsnäolijat!

Olemme tänään päättämässä Uudenkaupungin vuoden 2019 talousarviosta. Viranhaltijat ja kaupunginhallitus ovat asiaa tahoillaan käsitelleet. Kesäkuussa ryhmäpuheissa peräänkuulutettiin yhdessä tekemistä. Tämä esitys on tehty hyvässä yhteishengessä, vaikka muutama äänestys suoritettiinkin. Esitys on talousjohtajan sanoin tiukka ja niukka. Palvelukeskusten esityksiä on jouduttu karsimaan runsaasti ja silti kaupungin ensi vuoden tulos esityksen mukaan on runsaat 300000 negatiivinen tosin liikelaitosten tulos mukaan luettuna 161 000 euroa ylijäämäinen.

Vuosi sitten kaupunginhallituksen käsittelyssä säästöjä haettiin suurennuslasilla. Nyt käyttötalousmenoissa karsimisen sijaan menoja jopa lisättiin mm. liikuntaan. Jotenkin jäi sellainen tuntuma, että luotetaan viime vuosien tapaan siihen, että arviot ylittyvät kuitenkin. Tosiasia on kuitenkin se, että käyttötalousmenomme ovat kasvaneet parin-kolmen vuoden aikana n. 6 milj euroa kun taas asukasmäärämme on kasvanut vain 300:lla.  Pysyvät toimintamenot on pidettävä tasapainossa tuloihimme nähden, sillä niiden leikkaaminen on tunnetusti työlästä ja ikävää. Emme voi vuodesta toiseen luottaa siihen, että esim. liikelaitoksemme pelastavat meidät. On selvää kun asukasluku kasvaa, palveluja tarvitaan lisää niin myös menomme kasvavat, silti jostain pitää olla myös valmis luopumaan. Olisiko ne kenties vaikka kaupungille tarpeettomat rakennukset, joita emme aivan välttämättä tarvitse jne. Edelleen kaupungin toimintaa kehittämällä meidän on etsittävä mm. palvelujen järjestämiseen kustannustehokkaampia toimintatapoja. Esimerkkinä tästä käy mm. tehdyt järjestelyt sairaanhoitopiirin kanssa. Viime vuonna erikoissairaanhoidon kulut saatiin kuriin ja tänä vuonna kulut näyttävät alittavan arvioidun miljoonalla eurolla.

Erityisen tarkkoja meidän tulee sote-menoista, sillä jokainen soteen vuonna 2019 käytetty lisäeuro vähentää valtionosuutta 60 sentillä 2021 alkaen.

Kaupunkimme veroäyri alkaa olla vertailukelpoinen naapurikaupunkeihimme nähden muiden nostaessa äyriään tasollemme. Meidän tulee rakentaa menorakenteemme edelleen niin, että voimme pitää veroäyrimme nykyisenä. Se on imagomielessä tärkeää

Uusikaupunki on haasteiden edessä. Investoinneissa olemme tietoisesti tehneet tilaa isoille investoinneille karsimalla useilla miljoonilla pienempiä. Isot investoinnit on menossa ja siksi yhteinen näkemys on nyt erityisen tärkeää, lähinnä ajatellen sitä miten pystymme vastuistamme suoriutumaan.

Uuden Sihy keskuksen suunnittelu on käynnissä ja rakentamaan päästään mahdollisesti runsaan vuoden kuluttua. Sihy keskuksesta puhuttaessa meidän tulee muistaa, että koulusta suunnittelu alkoi ja sen tasokkuus tulee pitää prioriteettilistan kärjessä. Uudenkaupungin lapset ja nuoret ovat uuden koulurakennuksensa ansainneet. Sihykeskuksen suunnittelussa on hyvää pitää mielessä kulukatto, mitä kaavailimme kun koulukeskuspäätöstä aikanaan teimme.

Terveyskeskuksen sisäilmaongelman vuoksi suurin osa sen toiminnoista on siirretty terveisiin tiloihin A-Sairaalaan. Akuutti ongelma on tilapäisesti ratkaistu ja Sairaalan ostoa suunnitellaan. Silti terveyskeskuksen rakenteiden korjausmahdollisuus tulisi vielä kerran tarkemmin tutkia.

A-Sairaalasta puhuttessa tuntuu jotenkin vieraalta, että aiemmin n. 6600 neliömetrin tiloissa toiminut terveyskeskus ei mahtuisi 11000 neliömetrin A-Sairaalan tiloihin, vaan silti pitäisi uusia tiloja rakentaa. Uuteenkaupunkiin on sijoittunut kuluneen vuoden aikana kaksi yksityistä terveystaloa, jotka tulevat viemään osan asiakkaista kuten esim. yksityiset työterveysasiakkaat. Tämä kannattaa huomioida tilatarpeissa.

Soten toteutuminen on vielä epävarmaa, joskin viimeaikaiset lausunnot toteutumisen suhteen ovat varovaisen myönteisiä. Tämäkin tulisi huomioida korjatessamme sitten terveyskeskusta tai A-Sairaalaa. Muutenkin Sote-kiinteistöjen kohtalo on otettava tarkastelun alle, kuten monessa kunnassa on jo tehty.

Uudenkaupungin yrityksillä menee hyvin ja työpaikka omavaraisuusasteemme on 140 prosenttia. Kaupunkiin on valmistunut satoja uusia asuntoja ja lisää on valmistumassa, eli tulevaisuuden näkymät siinä suhteessa ovat hyvät. Kaupungin asukasluku on kasvanut muutaman viime vuoden aikana siis n. 300:lla. Toivottavasti kasvu lähtee uusien asuntojen myötä uuteen nousuun. Uusien kerrostalotonttien kaavoitus pitäisi saada nopeasti liikkeelle, sillä vapaita tontteja ei ole.

Uusikaupunki on mennyt viime vuodet positiivisessa mielessä vastavirtaan samankokoisiin kuntiin nähden. Muuttotappio on kääntynyt voitolliseksi, kaupunki on tehnyt positiivisia tuloksia ja kuten edellä on kerrottu, yrityksillä menee hyvin. Tällaisessa tilanteessa ei ole syytä jarrutella, vaan maltilla yhteistyössä ja yhteisesti vastuuta kantaen kehittää Uuttakaupunkia niin, että täällä on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää.

Lopuksi haluan Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta kiittää viranhaltijoita ja poliittisia päättäjiä hyvin sujuneesta talousarvioprosessista.

Raimo Löfstedt
Kokoomuksen valtuustoryhmän vpj

Tällaisin miettein siis ensi vuoteen ja samalla Kokoomuksen valtuustoryhmä toivottaa Oikein hyvää Joulua sekä tulevaa vuotta kaikille uusikaupunkilaisille.

 


Ei kommentteja kirjoitukseen "Raimo Löfstedt: Pohdintaa U:gin tulevan vuoden haasteista"


    Kommentoi tätä blogikirjoitusta